cs-fax.pl mieszkania na sprzedaż gdańsk Ośrodek szkolenia kierowców Katowice

Zasady budżetowe i ich cechy

Tworzenie budżetu państwa opiera się o pewne zasady, których bezwzględnie trzeba dotrzymywać i ich przestrzegać. Zagwarantuje to prawidłowe opracowanie budżetu i wzrośnie szansa na osiągnięcie sukcesu poprzez wdrażane w oparciu o budżet działania. Wśród zasad wyróżnia się normę uprzedniości (budżet musi być uchwalony przed terminem jego obowiązywania), równowagi budżetowej, która odnosi się do konieczności wyrównania dochodów z wydatkami. Istnieje także zasada roczności informująca, że budżet powinien obejmować rok, lecz niekoniecznie w ujęciu kalendarzowym. Zasada zupełności odnosi się do tego, aby budżet był jak najbardziej wyczerpujący, tzn. obejmował swym zasięgiem wszystkie dochody i wydatki krajowe. W myśl zasady jedności budżet musi być opracowywany w jednym, zestawieniu, natomiast zgodnie z regułą jawności budżet powinien być dostępny dla wszystkich zainteresowanych. Kolejna zasada budżetowa – dualizmu – zmusza do stworzenia, prócz budżetu operacyjnego, także budżet majątkowy. Wedle zasady szczegółowości zabrania się występowania jakichkolwiek nadużyć w budżecie, które wyjdą poza ustalone ramy. Budżet musi być również przejrzysty i realny.


Formy opodatkowania podatkiem dochodowym

Zakładając własną działalność gospodarczą należy udać się do wielu instytucji i urzędów, by dopełnić wszelkich niezbędnych formalności. Jedną z najważniejszych wizyt jest ta w Urzędzie Skarbowym, gdzie między innymi konieczne jest dokonanie wyboru co do formy, w jakiej będzie się odprowadzało podatek dochodowy. Istnieję trzy najważniejsze sposoby na regulowanie tej ważnej kwestii, a są to karta podatkowa, ryczałt ewidencjonowany oraz opodatkowanie na zasadach ogólnych. Dwie pierwsze formy opodatkowania są dostępne dla firm, które działają w konkretnych branżach, np. handel obwoźny, usługi krawieckie itp. Spora większość biznesmenów posiadających własne przedsiębiorstwo decyduje się na tę ostatnią opcję, a więc opłacanie podatku na zasadach ogólnych według skali progresywnej (2 stawki podatku w zależności od wysokości dochodu) lub liniowej (stała stawka podatku bez względu na wysokość uzyskanego dochodu). Potocznie sposób ten określa się mianem tzw. „małej księgowości”. Należy wiedzieć, że w przypadku, gdy nie zdecydujemy się na żadną z form fiskus sam wybierze za nas i najpewniej będziemy odprowadzać podatek na zasadach ogólnych.


VAT – niby nie odczuwalny, ale…

Podatki pośrednie mają to do siebie, że z założenia nie powinniśmy ich odczuwać. Tymczasem jest zgoła inaczej, ponieważ VAT nakładany na produkty i usługi skutecznie daje w kość naszemu budżetowi. Z kolei dla budżetu państwa VAT stanowi najważniejszy, ponieważ największy zastrzyk gotówki. Najbardziej VAT uderza w przedsiębiorców. Choć obecnie wielu z nich zakładając własną działalność jest zwolnionych z opodatkowania VAT-em to jednak, gdy tylko wartość sprzedaży firmy przekroczy w roku podatkowym (stanowiącym okres rozliczeniowy) 150 tys. zł wówczas muszą rozliczyć się z fiskusem. W Polsce mamy do czynienia z podatkiem VAT już od 1993 r. Z chwilą, kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej dostosowano ten podatek do wspólnego unijnego systemu. Standardy unijne stanowią, by podatek VAT posiadał 4 cechy: był neutralny, powszechny oraz, aby zachowana została zasada unikania podwójnego opodatkowania, a także reguła zachowania konkurencji, dzięki której podatnicy działający w różnych państwach mają zapewnione równe warunki opodatkowania.


Konstrukcja prawna funduszy inwestycyjnych

Funduszem inwestycyjnym nazywa się organ prawny, na który składają się środki finansowe powierzone przez indywidualnych inwestorów, które następnie są zarządzane przez wysokowykwalifikowanych specjalistów (którzy muszą posiadać licencję wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego). Wpłacając środki do funduszu inwestycyjnego doradcy finansowi mają za zadanie tak je zainwestować, by przyniosły możliwie najwyższy zysk przy zachowaniu jak najniższego stopnia ryzyka inwestycyjnego. Sedno funduszy inwestycyjnych polega zatem na takim połączeniu środków zgromadzonych przez indywidualną osobę i doświadczenia doradcy finansowego, by wspólnie inwestować i osiągać zamierzone cele. Po dokonaniu wpłaty przez inwestora nadany mu zostaje tytuł uczestnictwa zwany jednostką uczestnictwa lub jego ułamkową częścią. Dzieje się tak w przypadku funduszy otwartych, natomiast w sytuacji, gdy mamy do czynienia z funduszem inwestycyjnym o charakterze zamkniętym inwestor otrzymuje podczas wpłaty tzw. certyfikat inwestycyjny. Liczba takich jednostek uczestnictwa ukazuje proporcjonalny udział uczestnika w ogólnym majątku zgromadzonym w funduszu inwestycyjnym.


« Poprzednie Wpisy

Designed by Elegant Themes